Swedish English German

Ett halmhus storlek friggebod utfördes 1996 för att testa tekniken med halmbalar som isolering. Ett år senare började vi bygga ett bostadshus på 110 kvm som Per ritat. 2004 flyttade vi in. Vi ville göra så mycket som möjligt av arbetet själva och slippa låna alltför mycket pengar. Bygget stod emellanåt still då arbetet med gården tog över.

Organsik & närproducerad halm

Huset har halm som isolering i golv, väggar och tak. Värme från solpaneler och köksvedpanna. Halm som byggmaterial är intressant ur flera perspektiv. Halmen kan användas konstruktivt (bärande) och som värmeisolering. En halmbal i vägg motsvarar ca 30 cm mineralull. Halmen är organisk och närproducerad, lätt att hantera och kräver inga specialverktyg vid montering.

Solvärme utnyttjas

Huset har en öst-västlig axel, en gammal klokhet för att utnyttja solvärmen på bästa sätt genom stora fönster i söder och en så liten öppning som möjligt åt norr.
Av rädsla för att väggen skulle bli för tung sattes en armeringsmatta utanför halmen. Något som antagligen inte behövts om det bara varit en våning. Ytterst sitter en tjockputs som armerats med hönsnät.

Stålbalkar från radiomastar

Grunden är en platta av betong. Som värmeisolering är halmbalar ingjutna. Stommen i huset består av stålbalkar. (Togs om hand efter det att militären monterade ner ett antal radiomaster på gårdens mark.) Utanför balkarna sitter en sekundär stomme av trä från egen skog. På trästommen har sedan halmbalarna satts fast. Även dessa från gården.

Vattenmantlad vedspis

På golvet i rummet ligger kalksten från grannsocknen. Under den finns vattenburen golvvärme. Vattnet värms upp av solfångare som täcker 18 kvm av det sneda taket. De är lagda i 72 graders vinkel för att fungera optimalt under höst och vår. Det finns även en vattenmantlad vedspis, allt vatten samlas i ackumulatortankar och fördelas därifrån till tappvarmvatten eller varmvatten. För säkerhets skull har det också installerats en elpatron.

Skorsten & solfångare

Mitt i det stora rummet står den murade skorstensstocken och eldstaden. Förr placerades alltid skorstenen i mitten för att värmen skulle sprida sig. Öppna spisen har inte någon insats . I kombination med solfångarna skulle det bli lite tårta på tårta.

Isoleringseffekt

Förutom skorstensstocken domineras rummet av stora fönsterpartier i söder. Istället för isoleringsglas sitter vanligt glas. De är inte heller kopplade utan på gammeldags vis kan innerfönstren häktas av på sommaren. Har man ett mellanrum på max tolv centimeter får man en isoleringseffekt som motsvarar två och ett halvt isoleringsglas. Dessutom är de enklare att byta om något skulle gå sönder. En annan fördel är att det inte blir lika tungt. Därför kan snickerierna vara smäckrare och skapar en fin kontrast till de grova plank som täcker innerväggarna.

Inbyggda minnen

I varje ände av huset finns ett loft. Det ena ovanför entrén och det andra ovanför det kombinerade sov- och badrummet. Loften binds samman av en gång ovanför de stora fönstren . Här och var i huset finns små minnen inbyggda. Kaklet på toaletten blev över då gårdens gamla hus renoverades på femtiotalet. En dörrknopp kommer från en marknad i Schweiz. Den fasta inredningen är en blandning av gammalt och nytt. En stor fördel med att det tog ett antal år att bygga huset var att vi verkligen kunde känna efter hur vi ville ha de och göra vissa ändringar under tiden.

Hälsningar från Britt och Per Gate.

 

FAKTA: Ekologiska hus

  • Att bygga och bo ekologiskt går ut på att så mycket som möjligt skydda naturens komplexa system. Detta inverkar redan vid placeringen av huset.
  • Ett ekologiskt hus ska vara byggt av naturliga material, helst från närområdet. Det går också bra att återanvända gammalt byggmaterial som numera säljs på Internet.
  • Huset ska vara resurssnålt och få sin energi från alternativa energikällor. Till exempel solfångare,
  • Att bygga ekologiskt är inte dyrare. Flera byggföretag har numera färdiga ekologiska alternativ.

halmhus 23 stor

halmhus 24 stor

halmhus 22 stor

halmhus 2 stor

halmhus 14 stor

halmhus 4 stor

 

halmhus 11 stor

halmhus 5 stor

halmhus 10 stor

halmhus 16 stor